Buitenspeeldag dreigt te verdwijnen!


De jaarlijkse buitenspeeldag die georganiseerd wordt door de wijkcommissies van Boswijk en Vosholen dreigt te verdwijnen! Dit in verband met het tekort aan vrijwilligers.


Ieder jaar kampen we met een tekort aan vrijwilligers. Het aantal kinderen wat deze buitenspeeldag bezoekt wordt steeds groter, nl. ruim 450 kinderen in 2017!
Het gaat steeds nog net goed maar wij kunnen deze verantwoording niet meer dragen zonder genoeg vrijwilligers.


Wij hebben besloten dat als wij op 18 april 2018 niet genoeg vrijwilligers hebben, er dit jaar helaas geen buitenspeeldag zal plaatsvinden.


Daarom doen wij een dringende  oproep:

 

Wie wil er op 13 juni van 13.00 uur-16.30 uur meehelpen met de buitenspeeldag?

 

U kunt zich opgeven via:
info@vossenstreek.nl of appen naar: 06-139 068 29
Graag met vermelding van naam, emailadres en mobiel nummer.

Alvast(ook namens de kinderen) onze hartelijke dank!

 

Wijkcommissies Boswijk en Vosholen

Huizen aan het water

 

Welkom

In december 2007 is de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek opgericht.
Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek is een bewonerscommissie die zich in de breedste zin van het woord bezighoudt met het woon- en leefklimaat in de wijk De Vosholen in Hoogezand-Sappemeer.
De organisatie bestaat uit 9 bestuursleden en een aantal vrijwilligers die zich allen actief inzetten bij de vele activiteiten van de wijkcommissie.
De initiλle aandachtspunten van de wijkcommissie betreffen:

 

Hou je aan de snelheidslimietVeiligheid

• Verkeer (snelheid, planologie etc.)
• Veiligheid (verlichting, begroeiing etc.)

 


Millieu

• Milieu (MOOIMAN) en het beheer en onderhoud van de wijk
• Leefmilieu en voorzieningen (bv. Speelplaatsen, wijkcentrum etc.)
• Duurzaamheid

 


Communicatie

• Belangenbehartiging van bewoners naar gemeente
• Informatievoorziening naar bewoners (wijkkrant, website, PR)
• Brainstormavonden met bewoners
• Meedenken in plannen van de gemeente

 

 

Activiteiten

• Activiteiten die de levendigheid van de wijk moeten bevorderen.

 

 

We staan ten allen tijde open voor aanvullende suggesties en vragen vanuit de wijk.

 

 

                                                 

 


Laatste nieuws

NL DOET 9 & 10 maart 2018
Wie DOET mee? Help mee met het opfrissen van het strandje en verschillende speelplaatsjes
Geef je op via info@vossenstreek.nl

Meer informatie over de te bouwen
"Kindcentrum Vosholen" vindt u hier.

De nieuwe wijkkrant oktober/november 2017 is weer uit Lees hem hier.

Notulen wijkcommissie vergadering online
De notulen van de laatst gehouden vergadering op 16 januari 2018 kunt u
hier lezen Lees verder.

Nieuwsbrief met de laatste stand van zaken omtrent het te bouwen kindcentrum in de Vosholen - oktober 2017 Lees verder

Speelplaats aan de Wildervanck opgeknapt. Het Belevingscollectief heeft samen met een aantal vrijwilligers .... Lees verder

Foto's Buitenspeeldag 2017 Lees verder

Informatie omtrent ontsluiting Buitenlust
- april 2017 Lees het hier.

Werkzaamheden schoorsteen kindcentrum Vosholen van start - april 2017 Lees verder

Foto's natuurspeelplaats bij de Croonhoven - april 2017 Lees verder

 

Hoe kunnen we de verkeersveiligheid in de buurt verbeteren? Lees verder.