Illegaal afval dumpen in de Vosholen

 

Apart is dat, dat sommige mensen na het netjes maken van hun eigen tuin en uitzicht, ze de asociale neiging hebben hun rommel in het zicht, en bij de tuinen, van anderen te dumpen.

 

Men dumpt het niet ver in het veld, spreidt het dan niet uit zodat niemand het terug ziet en niemand er last van heeft. Nee hoor, het gaat er niet om dat niemand het terug ziet, het gaat er om dat niemand JE ziet. Aan de rand van het speelveld bouw je gezellig met zijn allen een compost wal, welke andere bewoners vanuit hun woonkamer mogen bewonderen. En creatief is men, daarvoor dank. Soms complete planten inclusief bloempot, soms bloemkolen en enkelen spannen de kroon en gooien er zelfs pannen met vet leeg.

 

Er zijn er zelfs die vinden dat uitzicht niet voldoende is, er hoort ook een geurtje bij. Konijnen hebben is leuk, maar jee, je zou het hok maar moeten verschonen en dat afval (incl. stank) in je auto moeten vervoeren, of je container er mee moeten vervuilen! Nee dan liever een ander in die stank zetten. Je kan het maar kwijt zijn nietwaar?

 

Laat mij duidelijk zijn WIJ hebben niet gekozen voor konijnen en zitten dus ook ZEER ZEKER NIET te wachten op de lasten er van. Over het algemeen neemt men de konijnen voor de kinderen. Leuk en leerzaam, o.a. verantwoordelijkheid EN DAT ER DUS OOK WERK BIJ KOMT KIJKEN! Een les die deze ouders zelf blijkbaar nooit geleerd hebben, geen zin in de lasten? Begin dan niet aan konijnen!

 

Over het algemeen is men zich er enorm van bewust dat dit gedrag niet "normaal" is, dat men zich eigenlijk schaamt. Waarom anders zou men zoveel moeite doen dit ongezien te doen?

 

Eindelijk na veel zeuren bij diverse instanties is de "wal" verwijderd. Daarbij behoorde ook de vraag alles netjes vlak te maken en kort te houden. Immers wanneer iets netjes is zou dit een drempel moeten vormen voor mensen om te vervuilen.

 

Echter niets is minder waar! Je leegt je konijnenhok gewoon wederom op dezelfde plek, ja een kleine drempel is er wel men neemt de moeite het een beetje te verspreiden.

 

Hiermee is dan meteen het startschot gegeven voor de anderen, och zo werkt dat toch eenmaal.

 

Tot nu toe zijn het over het algemeen ouders van kinderen. Die het speelveld van hun eigen kinderen hiermee vervuilen. Maar ook ouders die kinderen behoren op te voeden, maar ik vraag me af hoe ze dat vergaat als ze zichzelf al op deze manier gedragen.

 

Men heeft het wel eens over ASO'S maar uiterlijk maakt iemand geen ASO, GEDRAG WEL! En persoonlijk vind ik dit gedrag uitermate geschikt om als ASOCIAAL te betitelen.

 

Daar men zo graag in anonimiteit handelt is misschien alleen een dreigement effectief? Laat ons u niet betrappen, stop er gewoon mee. Anders zullen we u met naam en toenaam in de spotlights zetten?!

 

Hoe zou dat staan?

Zou het u staan?

 

Een verontruste buurtbewoner

 

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl