Nieuwsbrief Kindcentrum Vosholen juli 2017.

Ontwerp Kindcentrum Vosholen

Beste ouders/verzorgers,

 

Langs deze weg informeren we u over een aantal zaken rond Kindcentrum Vosholen. Doordat de nieuwe school veel langer dan gedacht op zich laat wachten merken we dat er veel frustratie is rondom alles wat met onderwijs te maken heeft in de wijk Vosholen.

 

Nieuwbouwdeel KcV

Door achtereenvolgens vertraging door het aardbevingsbestendig maken, het faillissement van de aannemer en fouten in de constructie laat de nieuwbouw helaas lang op zich wachten. Achter de schermen wordt dagelijks hard gewerkt om de bouw te kunnen hervatten. Daarbij willen we uiteraard een veilige school bouwen.

 

Het aardbevingsbestendig maken van de school blijkt zeer complex. Begin dit jaar hebben we daarom een nieuwe constructeur ingehuurd, die meer ervaring heeft met aardbevingsbestendig bouwen. Op dit moment is er uitzicht op een oplossing, maar er vinden nog verdiepingsslagen in de berekeningen plaats. We kunnen daarom nog geen definitieve bouwplanning afgeven. Het streven is om kort na de zomervakantie een voorstel naar de gemeenteraad te sturen om het geld dat nodig is om de bouw weer te starten vrij te geven. Tegen die tijd verwachten we ook een bouwplanning te kunnen geven.

 

Ketelhuis

Het ketelhuis wordt straks gebruikt voor peuterspeelzaal en voor kinderopvang. De bouw hiervan gaat tegelijkertijd met de bouw van het nieuwbouwdeel van het kindcentrum.

 

Schoorsteen

De schoorsteen is inmiddels versterkt. Eind juli is het definitief klaar.

 

Wij realiseren ons dat de vertraging voor alle betrokkenen erg vervelend is en hopen u met deze brief voldoende geļnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Johan van Delden

Projectleider Kindcentrum Vosholen

 

    

 

    

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl