Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 01-11-2011.

 

1. Opening

Jan opent om 19.30 uur de vergadering en heet de nieuwe wijkagent, Robert Westerhof, van harte welkom. Hij stelt zichzelf voor als buurtagent van Boswijk en Vosholen. Hij maakt een stukje voor de flyer. Ciske mailt hem wanneer de flyer uitkomt. Als we iets organiseren wil Robert graag dat we hem daarover inlichten. We zullen hem de agenda toesturen van de vergaderingen. Robert kijkt dan zelf of er punten opstaan waar hij bij aanwezig wil zijn. Verder kan hij onze notulen op de website lezen. We wijzen hem nog op de hangplek onder de tunnel. Zulke dingen wil hij graag van ons horen. Het glas onder de tunnel heeft Ciske bij Mooiman gemeld. Hier kan Robert weinig aan doen.

 

2. Mededelingen

• Nieuwe wijkagent: Robert Westerhof

• Mails van Nick van Vliet: Ciske heeft ze aan iedereen doorgestuurd en naar de gemeente. Westra van   Holthe heeft gereageerd naar ons en naar Nick van Vliet. Wij doen hier verder niks aan.

• Speelplaatsen: Antoinette en Ciske hebben alle speelplaatsen weer geďnventariseerd en zijn tot de   conclusie gekomen dat er niks weg kan, maar dat er bij de Wildervanck wat bij moet. Dit is in eerste

  instantie niet mogelijk. De gemeente is nog druk bezig om alles in kaart te brengen. We wachten af.

  Het voetbalveld is door bewoners opgehoogd en netjes gemaakt.

  Het zand onder de toestellen wordt niet vervangen.

• Louisa Bosman van de Wildervanck 39 heeft Ciske gemaild i.v.m. de enquęte van de speelplaats aan de   Wildervanck. Ciske heeft haar gebeld en één en ander uit de doeken gedaan.

  Toen heeft ze zich opgegeven als vrijwilligster.

• Subsidie van de provincie voor de steiger is toegekend. Gerard Renkema handelt dit verder af.

• School: Er zijn momenteel 173 leerlingen. In december 2010 had hier een nieuwe school moeten staan.

  Er komt nu een school samen met de Antoniusschool. Deze moet er in 2014 staan, volgens de planning.

  Er wordt een nieuwe aanbesteding gedaan en er komt een nieuwe architect. Het wordt een kindercentrum   met voor-, tussen- en naschoolse opvang. Tonny wijst op de verkeersproblemen die dan kunnen ontstaan.   Rob mailt wanneer de eerste vergadering over de nieuw te bouwen school is. Ciske benadert Francis of

  ze namens ons er weer heen wil. Na de kerstvakantie komt er weer een noodgebouw bij.

  De verkeersbrigade met ouders loopt gelukkig nog, dankzij het lobbyen van Rob en

  Jan (directeur) tijdens de oudergesprekken.

 

3. Ingekomen stukken

• Mail: Wijkbewoner wil een vergadering bijwonen. Volgende keer wordt ze uitgenodigd.

• NL-doet: Hier doen we niks mee.

• Jaarverslag en Nieuwsbrief “Kwartier Zorg & Welzijn”.

• Compliment lokale helden: Hier doen we ook niks mee.

 

4. Hoe gaan we verder?

We zetten in de flyer een stukje over de gang van zaken. Ook vragen we aan de bewoners wat ze van een wijkcommissie verwachten. We organiseren in januari weer een vergadering en gaan met elkaar eten.

 

5. Financiën

Er zit nog geld in kas voor de flyers en subsidie voor het organiseren van activiteiten, zoals de “Night of the Proms” en een ijsfestijn.

 

6. Vergadering Boswijk

In Boswijk is er meer betrokkenheid van de bewoners. Ze houden daar ook een Sinterklaasfeest en gaan als Paashaas langs de deuren om eitjes uit te delen. Ook kunnen bewoners een bijdrage krijgen voor een barbecue die ze in de wijk houden. Hier is dan ook veel meer geld dan in de Vosholen. Als wens in de Vosholen hebben wij: Picknicktafel bij het strandje met een prullenbak. Verder betalen ze de straatspeeldag helemaal. Boswijk maakt een jaarkalender. Deze wordt naar ons opgestuurd, zodat wij kunnen kijken wat we gezamenlijk kunnen doen. Jan gaat informeren of we gezamenlijk met Platform Sappemeer een “Night of the Proms” kunnen organiseren in de winter, zo mogelijk met een ijsfestijn.

 

7. Flyer/site

De volgende artikelen kunnen erin:

• Warmtepompboiler

• Sloot onderhouden Wildervanck

• Speelplaatsen

• Nieuwe wijkagent: Stukje

• Hoe gaat de wijkcommissie verder? en wat leeft er in de wijk?

• Ontwikkeling school • Spooktocht

 

Op 9 december moet alles binnen zijn. In het weekend van 16/17 december wordt de flyer uitgegeven. De eerste pagina wordt geel, de rest wit (650 stuks). Pian zorgt voor de verspreiding via de mail, ook naar Robert Westerhof.

 

8. Rondvraag

Ciske

• Notulen op de site? Ja, dit houden we zo!

• Met elkaar eten? Ciske plant een datum in januari op datumplanner.

• Jan belt Dian.

• Is er nog iemand naar “Burgers in de benen” geweest? Nee!

• Houden we nog een oliebollenactie? Nee!

• Wil er nog iemand naar de “vrijwilligers bedankt” avond? Ciske haalt 4 kaarten voor Jan en Ciske.

 

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl