Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 03-02-2011.

 

1. Opening
Jan heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder Ria Loer, die misschien onze commissie komt versterken. We doen een voorstelrondje.

 

2. Notulen 09-12-2010
De notulen worden goedgekeurd.
Besluitenlijst:
• Racebaan Kleinemeersterstraat: Dit wordt besproken met Platform Sappemeer en de bewoners
  van de Kleinemeersterstraat, evenals de scheuren in de woningen. Er wordt gewacht totdat
  Platform Sappemeer officieel is opgericht.
• John krijgt nog een CD met foto’s en een film van de ijspret.(Groot Obbing).Jan regelt dit.

 

3. Ingekomen stukken
• Kerstkaart data B.Mailservice.
• Bedankkaart Pian i.v.m. overlijden moeder.

 

4. Mededelingen
• Sleutel dislocatie Theo Thijssenschool: We krijgen binnenkort een sleutel van de dislocatie.
• Gesprek Gerard Maagd: Jan en Ciske hebben een gesprek gehad met Gerard Maagd en Balt   Lenders.We zijn er niet zo veel mee opgeschoten. We hebben gevraagd of ze met alle betrokken   partijen om de tafel willen zitten, maar volgens hen heeft dat geen zin. Het is een kwestie van
  geld en er loopt een procedure. Wij willen een flyer in de bus doen bij de huizen aan de Peppeling,   aan de kant van de Kalkwijk met de vraag of ze geen schuttingen en tuinhuisjes mogen plaatsen   vanwege asbestgevaar.
• Gesprek Hans Westra van Holthe: Jan heeft een gesprek met Hans Westra van Holten gehad over   de schuur. Deze gaat plat. Ketelhuis en pijp blijven staan. Sanering blijft eerst uit.
  Binnenkort wordt er gekeken of er een voetbalkooi in de Vosholen kan komen.

 

5. Evaluatie ijspret
• Dit was een groot succes en er zijn vele positieve reacties ontvangen.
• Samen met de ijsbaanvereniging en Sponsoren Kwartier en Super de Boer hebben we alles
  snel in werking gesteld. Voor herhaling vatbaar.
• Er is nog chocolademelk, glόhwein en koek. Dit is tot maart houdbaar.
  Nog even bewaren voor als het nog gaat vriezen.

 

6. Evaluatie Oliebollenactie
Zie flyer. John krijgt nog € 20, - extra voor de onkosten.

 

7. Activiteiten
• 12 maart opschoondag: We gaan dit proberen te regelen op vrijdag 18 maart, samen met
  de school en NL doet.
• 1 juni straatspeeldag: Samen met Boswijk? Ja! Woensdag 16-02 eerste vergadering in de Tibbe.   Michel gaat er heen. Tonny en Ciske helpen mee.
  Datum is niet zo geschikt vlak voor Hemelvaartdag.
• 2 juli Night of the Proms: Jan gaat sponsoren zoeken en we zetten een stukje in de wijkkrant.
  Als we voor half maart geen sponsoren hebben, gaat het niet door.
• Te hard rijden actie: Antoinette is hiermee bezig met Veilig Verkeer Nederland en meneer   Risacotta (30 kilometerbeleid). We komen erop terug.
• Huis-aan-huismarkt: September. Ria maakt een draaiboek. • Paddenproject: Dian (zie flyer).

 

8. Flyer/site
• Jongerenbus wegbezuinigd
• Straatspeeldag
• Night of the Proms
• Paddenproject
• Oliebollenactie
• Wist u dat?
• Stukje van de gemeente over de school

 

9. Financiλn
Tonny doet verslag.

 

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Kunnen we de groep splitsen in een activiteitencommissie en een bewonerscommissie? Dit lijkt ons niet verstandig. Daar zijn we een te kleine groep voor. We gaan de taken wel beter verdelen (zie tabel).

 

Wie

Wat

Activiteiten

Jan

Voorzitter

Netwerk en externe contacten

Ciske

Secretaris

Notulen schrijven
Stukjes voor de flyer maken en verzamelen
Externe contacten

Tonny

Penningmeester

Financiën op orde houden en subsidies verantwoorden. Financiële verslagen maken

Michel

Jeugd en jongeren

Opschoondag, samen met de school en NL-doet
Straatspeeldag
Speelplaats Wildervanck: flyer bewoners
Jongerenactiviteit samen met Boswijk

Antoinette

Verkeer

30 kilometeractie

Dian

Milieu

Paddenproject
Opschoonactie

Sigrid

School en Projectontwikkeling

Nieuwe school
Asbest

Dina

Lid

Manusje van alles

John

Site en flyer

Site up to date houden
Lay-out flyer
Contacten met webmaster
Foto’s maken en op de site zetten

Pian

flyer

Zorgt voor distributie van de flyer

 

 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 10 maart 2011 in
dislocatie Theo Thijssenschool..

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl