Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 08-04-2010.

 

1. Opening
Jan opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2. Notulen en vaststellen agenda
De notulen van de vorige vergadering van 16 maart 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Ingekomen stukken
Uitnodiging gemeente: 65 jaar later.

 

4. Mededelingen
Actie: Je ziet meer met 30: 10.00 uur - 15.00 uur (was 16.00 uur). Renée van der Beek heeft Jan gemaild dat de zandbulten worden weggehaald. Jan vraagt hiervan nog een schriftelijke bevestiging. Ciske mailt de fam. Breurken.

 

5. Punten voor Gerard Renkema en Renée van der Beek
• Gebied rozenkweker
• Speelplaatsen(o.a.Wildervanck)
• Blikvangers
• Beukhagen Sterappel en Notarisappel
• Vervangen zand • Zandbulten
• Uitwijkmogelijkheid weg naar rotonde
• Dauwtrappen (kosten declareren?)
• Onderhoud openbare ruimtes. Aanvulling:
Zoete Kroon heeft geen goten. ’s Winters heel glad. John heeft foto’s gemaakt van de uitlopers in de wadi’s. Ze zijn kapot getrapt en zodoende gevaarlijk voor kinderen. Worteldoek is ook kapot.

 

Deze punten willen we op 18 mei bespreken. Jan belt Gerard Renkema.

 

6. Evaluatie schoonmaakactie
Dian vindt het een geslaagde actie! Je bent een toonbeeld voor andere mensen. Dina en Ciske willen niet meer in straten lopen waar aan beide kanten huizen staan. Ze vinden dit een verantwoordelijkheid voor de bewoners zelf, om hun straat schoon te houden. Ciske stelt voor dat we het de volgende keer, net als in Boswijk, samen met de kinderen van school gaan doen.(Antonius en Theo Thijssen). Kinderen verzamelen afval, wij regelen de zakken, hesjes, grijpers e.d. en na afloop een traktatie. Iedereen stemt hiermee in. In september gaan we dit organiseren.

 

7. Paddentrek
Dian vertelt haar verhaal. Ze is op Radio Noord en TV-Noord geweest. In het najaar worden er maatregelen getroffen. Frans Luycks staat achter het plan. De NME heeft voorlichting gegeven op school. Dian is met de kinderen de wijk in gegaan, en heeft ze erop gewezen, waar de padden langs trekken. Ze ziet nu soms dat de kinderen erop uitgaan met een schepje en een emmertje. De school gaat bordjes maken. Complimenten aan Dian, die er zoveel werk voor (heeft) verzet!

 

8. Dauwtrappen: 17 april 8.00 uur - 11.00 uur
In een oproep per flyer en op de site had niemand zich opgegeven. Dian is bij verschillende mensen langs gegaan. Het uiteindelijke resultaat is dat er nu ongeveer 50 mensen komen, incl. mensen uit de politiek en de bewonerscommissie. Zie verder besluitenlijst.

 

9. Activiteiten organiseren?
Jan heeft een mail gekregen van iemand die graag wil helpen met activiteiten organiseren. Jan stuurt de mail door. Volgende keer komen we hierop terug.

 

10. Notulen openbaar?
Ja. Ciske maakt de notulen. Dina maakt ze geschikt voor de site. Financiën laten we erbuiten.

 

11. Rondvraag
• Vrijwilligers straatspeeldag: Michel, Tonny, Sigrid(?).
• Alle telefoontjes via Ciske?. We besluiten dat je rechtstreeks belt met degene die je nodig hebt.

 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op 18 mei 2010, aanvang 19:30 uur.

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl