Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 19-05-2011.

 

1. Opening

Jan opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

2. Notulen en Besluitenlijst

De scheuren in de woningen aan de Kleinemeersterstraat worden niet serieus genomen. De politieke partijen waren uitgenodigd om te komen kijken, maar er is niemand geweest. Er is alleen een verslaggever van het Dagblad van het Noorden komen kijken, die er een stuk over in de krant heeft geschreven.

 

3. Ingekomen stukken

• Mail Nick van Vliet: Dian heeft contact met hem gehad en hem aangeraden om contact op te nemen
met Mooiman.

• Mail Ben Poker over de warmtepomp: Jan stuurt ideeën hierover naar Ciske en Ciske vraagt aan Ben Poker of hij de mogelijkheden wil uitzoeken.

• Bedankkaart Gerard Renkema: I.v.m. overlijden partner.

• Nieuwsbrief Kwartier.

 

4. Mededelingen

Sigrid stapt uit de wijkcommissie. John haalt haar van de website af.

 

5. Jeugd en jongeren (Michel)

• Straatspeeldag loopt, we hebben nog vrijwilligers nodig. Jan mailt naar verschillende instanties

. • Spooktocht 29 oktober 2011, samen met Margrietpark, Boswijk en Vosholen.

Michel mailt ons de stukken hierover. De spooktocht wordt gefinancierd door Boswijk.

 

6. Verkeer (Dian)

30 kilometeractie: Ciske gaat via datumprikker kijken wie er mee kan helpen op welke dag.

 

Indeling:

• Klinkertunnel: Dina, Ciske

• Buitenlust: Jan en Antoinette

• Rotonde Vosholen: Pian en Dian

• Kleinemeersterstraat: Sigrid en andere bewoner van die straat

 

We delen van 17:00 uur – 18:00 uur flyers uit en doen een hesje aan.

Dries Doeven wordt op de hoogte gebracht van de actie door Antoinette(?)

 

7. Milieu (Dian) Zie flyer

 

8. School- en projectontwikkeling

Hierover is niks te melden. Op 11 mei hadden we een afspraak met Gerard Renkema om een en ander door te spreken. Aanwezig Dian, Dina en Ciske, maar Gerard was de afspraak vergeten.

Hij heeft nu een mail in de gemeente rondgestuurd met onze vragen. We wachten af of hier respons op komt. Zo niet, dan heffen we onze wijkcommissie op. Wij voelen ons niet serieus genomen en in het kader van de bezuinigingen gebeurt er niks. We wachten op antwoord tot 1 juni. Daarna willen we als wijkcommissie nog een gesprek met Gerard Renkema.

 

9. Flyer/Site

Iemand wilde een advertentie plaatsen. Helaas is dat te laat opgemerkt. De advertentie komt nu op de website. John gaat de site updaten. Papier kopen we via John, als het nog nodig is. Met het forum is de webmaster nog bezig.

 

10. Financiën

In afwachting van de verdere ontwikkelingen van de wijkcommissie kijken we waar we het geld nuttig aan kunnen besteden.

 

11. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Datum volgende vergadering:

Dinsdag 5 juli om half 8 in de Theo Thijssenschool, locatie Vosholen.

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl