Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 15-06-2010.

 

1. Opening
Jan opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2. Notulen en vaststellen agenda
De notulen van de vorige vergadering van 6 april 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Ingekomen stukken
Mails
Poso

 

4. Mededelingen
• 13 juli: vergadering met de gemeente
• Straatspeeldag; Alles is geregeld! Goede samenwerking met Boswijk. Erg weinig vrijwilligers!

 

5. Activiteiten
*Stratenfestival/kartonfestival:18-09-2010 Wie wil meehelpen? Ciske, Jan.
Wie wil helpen met PR? kranten, pers, subsidies: Pian bij radio compagnie, Jan en Astrid maken een stukje voor de site voor Boswijk en Vosholen en Hyves, Ciske vraagt Mike
* Poso:we doen hier niet aan mee. Te weinig vrijwilligers, geen locatie,te weinig ouderen in de wijk

 

6.Punten voor Gerard Renkema en Renée van der Beek
• Gebied rozenkweker: Renée van de Beek zou vragen of de bestemming vast staat, of dat wij als   bewoners mee mogen denken over dit gebied.
• Speelplaatsen(o.a.Wildervanck)-Bij het dauwtrappen is naar voren gekomen dat er veel kinderen aan   de Wildervanck wonen, maar dat er geen speelplaats is. Een mooie locatie zou bij het voetbalveldje   zijn.
• Basketbal/voetbalkooi voor de jeugd
• Blikvangers:Dit is al een aantal keren genoemd. Bij de Klinkertunnel en bij het fietspad als je de wijk   uitgaat naar de Kalckwijk.
• Vervangen zand bij de speelplaatsen. Is dit al gebeurd?
• Zandbulten. Deze zouden weggehaald worden volgens Renée van de Beek. Is nog niet gebeurd.
• Onderhoud openbare ruimtes. zie foto CD + verslag Aanvulling:
• Zoete Kroon heeft geen goten. ’s Winters heel glad.
• John heeft foto’s gemaakt van de uitlopers in de wadi’s. Ze zijn kapot getrapt en zodoende gevaarlijk   voor kinderen. Worteldoek is ook kapot.
• Uitwijkmogelijkheid weg naar rotonde. Renée van de Beek zou hiernaar kijken. Er zitten diepe
  gaten langs de weg, evenals bij de Klinkertunnel. Er zijn al verscheidene mensen die een
  lekke band hebben gekregen daar.
• Verkeersveiligheid school. Hierover zijn verschillende brieven geschreven, o.a. door de MR van de   school en de bewonerscommissie
• Le Roy-gebied. In hoeverre gaan jullie daarin mee, en wat zijn de mogelijkheden?
• Wat gaat er gebeuren met het ketelhuis?Is er een mogelijkheid om daar eerst een voetbalveld te   realiseren?
• Grasveld naast het fietspad aan de Peppeling: er is gras gezaaid maar de fietsers rijden er   overheen,en er worden honden uitgelaten. Idee:struikjes planten met omheining, bv. lage groene   buizenrekjes
• Paddenproject: Hoe gaat dit verder? Worden er voorzieningen getroffen?
• Hondenpoep: We willen graag meer prullenbakken en hondenuitlaatvelden. Aan de Buitenlust geen   honden uitlaten. Hier spelen kinderen en wordt gevist. Dus graag bordjes plaatsen

 

7.Flyer/site
Flyer kostte deze keer maar €36.-. We gaan kijken of het mogelijk is om een forum op de site te zetten.

 

8.Financiën
Voor de volgende vergadering maakt Tonny een overzicht.

 

9.Rondvraag
Sigrid: Kunnen we meneer Maagd niet een keer uitnodigen, met de vraag waarom hij de Vosholen zo negatief op de kaart zet. Goed idee! Doen we.

Sigrid: de Kleinemeersterstraat is een racebaan. Kunnen we hier actie op ondernemen? Jan vraagt Astrid van Borgercompagniesterpark.

Dian: Heeft alle acties voor het paddenproject op papier gezet. Ze geeft een exemplaar aan Jan en Ciske. 13 juli staat het als punt op de agenda.

Jan: Jan heeft het momentaal erg druk met zijn werk, en daardoor niet zoveel tijd voor de wijkcommissie. Hij vraagt of hij toch voorzitter kan blijven. Wij vinden van wel. Als het niet meer lukt, wil Jan wel lid blijven. Ciske wil dan wel voorzitter worden, als iemand anders dan secretaris wil zijn.

 

 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op 24 augustus 2010, aanvang 19:30 uur.

 

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl