Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 05-07-2011.

 

1. Opening

Gerard opent om 19.30 uur de vergadering.

 

2. Speelplaats Wildervanck

Linda Veenstra vertelt dat er binnen de gemeente een onderzoek wordt gedaan naar de speelplaatsen. Waar wonen kinderen, wat zijn de behoeftes? Kunnen er speeltoestellen herverdeeld worden? Een algehele inventarisatie. Dit wordt gedaan door Bea.

Afspraak: Antoinette, Michel en Ciske bekijken de speelveldjes in de Vosholen.

Begin september maakt Linda een afspraak met ons, samen met Bea.

 

3. Voetbalkooi

Als we nu de voetbalkooi naar de Vosholen verplaatsen (achter bij het spoor) verplaatsen we het probleem van de hangjongeren. We willen als wijkcommissie wel graag dat het huidige voetbalveld met de doeltjes netjes gemaakt wordt, o.a. de gaten gedicht.

Afspraak: We gaan kijken naar de mogelijkheden samen met Linda en Bea.

 

4. Gebied tussen Wildervanck en Kleinemeersterstraat

Plandeel 1 wordt verder ontwikkeld. Plandeel 2 wordt (w.s. de eerste 5 jaar) agrarisch beheerd, inclusief deel van Jan Blijham, tot de woningbouw weer aantrekt.

Er wordt gras ingezaaid. Het hele gebied is van de gemeente.

Ciske leest een brief van een aantal bewoners voor.

N.B.: Hans geeft toe dat het niet netjes is dat wij van bovenstaande niet op de hoogte waren.

Hij moest echter vlak na deze melding opgenomen worden in het ziekenhuis voor een operatie.

In de toekomst wil de gemeente proberen ons tijdig op de hoogte te stellen van zulke zaken.

Afspraak: Ciske mailt brief naar Hans Westra-van Holte. Hij beantwoordt deze mail.

Er komt een brief voor de aanwonenden, d.w.z. Buitenlust, deel Vaartwijk, Wildervanck en Weerestein.

Deze wordt doorgemaild naar John, zodat hij hem op de site kan zetten.

 

5. Ontwikkeling school

De situatie ten aanzien van de bouw van de school is het volgende:

Afgesproken is dat er in de Vosholen een schoolgebouw met een gymzaal komt.

Het college wil de eerder vastgestelde ambitie vasthouden.

Op welke wijze dit gerealiseerd wordt is niet duidelijk.

Op basis van de uitkomsten van het afgeronde Masterplan wordt een Integraal Huisvestings Plan 2011-2014 vastgesteld, waarin bepaald wordt welke scho(o)l(en) waar komen. In september 2011 wordt (naar verwachting) een besluit genomen door de gemeenteraad.

 

6. Ontwikkeling station

Hierover is weinig te melden. Als er meer over bekend is krijgen wij dat te horen.

 

7. Hondenpoepbordjes/prullenbakken

Bea doet ook het hondenpoepbeleid in de gemeente. We kunnen zelf bordjes plaatsen, maar het is roofgoed. De regel is, verboden je hond te laten poepen op speelplaatsjes en verharding!

De prullenbakken worden ook geďnventariseerd. Als er teveel prullenbakken komen worden ze gebruikt als verlengstuk van de grijze container.

Afspraak: Het beleid wordt naar John gemaild door Linda. John zet het op de site.

 

8. Toekomst van de wijkcommissies

De gemeente hecht groot belang aan de wijkcommissie. In de Vosholen gebeurt relatief weinig. Mooiman werkt goed.

Afspraak: We blijven aanspreekpunt. Als er wat is, mailen we het door. Verder gaan we vergaderen als het nodig is.

 

9. Speel- en vissteiger

De leerlingen van de Antoniusschool hebben in november € 2.500, - gewonnen voor hun idee in de kindergemeenteraad. Dit is het aanleggen van een strandje en een speel- en visvijver, rechts van het schiereiland. Dit gaat de gemeente aanleggen.

We dienen nog een aanvraag in van € 4.500, - bij de provincie en dan wordt het aangelegd, zo mogelijk nog voor de grote vakantie 2011!

We willen het op een feestelijke manier openen.

Afspraak: De omwonenden ontvangen een brief van dit alles. Gerard zorgt voor een stukje op de website.

 

10. Rondvraag

Antoinette wijst op hoog gras bij de Polder en de Notarisappel.

 

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl