Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 13-07-2010.

Overleg bewonerscommissie de Vossenstreek/OCV/Gemeente

 

1. Opening/vaststellen agenda/voorstelrondje
Gerard opent de vergadering en iedereen stelt zich voor. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

2. Mededelingen
Afdeling Onderwijs, Economie en Werk zou aanwezig zijn om een en ander te vertellen over de ontwikkelingen van de school. Aangezien de wethouder, Jaap Velema, op vakantie is wordt dit uitgesteld naar 7 september.

 

3. Gesprekspunten de Vossenstreek
Gebied rozenkweker: Renée van de Beek zou vragen of de bestemming vast staat, of dat wij als bewoners mee mogen denken over dit gebied. Aanleg Croonhoven wordt na het zomerreces besproken. Renée kan hier nu nog geen reactie op geven. De soort huizen is ook niet bekend. Wij geven aan als bewoners dat we het graag zo willen houden als het nu is, dus als natuurgebied. Er is veel wild en er ontstaan natuurlijke paden.

 

Speelplaatsen (o.a.Wildervanck): Bij het dauwtrappen is naar voren gekomen dat er veel kinderen aan de Wildervanck wonen, maar dat er geen speelplaats is. Een mooie locatie zou bij het voetbalveldje zijn. Het antwoord van Hannie Rademakers is dat er geen uitbreiding van de speelplaatsen komt, vanwege bezuinigingen. Er moet een half miljoen bezuinigd worden. Mensen mogen zelf ook niks aanleggen, i.v.m. de veiligheid. Gemeente is aansprakelijk als er wat gebeurt. Voor het bestaande speelplaatsje aan de Wildervanck mogen we nog wat suggesties aanleveren.

 

Basketbal/voetbalkooi voor de jeugd: De voetbalkooi in Boswijk wordt i.v.m. overlast waarschijnlijk verwijderd. Is het een optie om deze te verplaatsen naar de Vosholen bij het gemaal? Wij denken erover na en gaan in gesprek met bewoners. Na de zomervakantie komen we er op terug.

 

Blikvangers: Dit is al een aantal keren genoemd. Bij de Klinkertunnel en bij het fietspad als je de wijk uitgaat naar de Kalkwijk. Het antwoord is: Blikvangers worden niet meer geplaatst, omdat het niet het gewenste resultaat oplevert. Aletta laat de jeugd de rotzooi bij de school zelf opruimen. Misschien kan het later ook naar de wijk uitgebreid worden. Verder ruimt Trio ook op.

 

Vervangen zand bij de speelplaatsen: Is dit al gebeurd? Er is verschil tussen speelzand (dit wordt vervangen) en veiligheidszand. Dit wordt in de schouw meegenomen. Zodra wij ontdekken dat het vol zit met glas o.i.d. Mooiman bellen!

 

Zandbulten: Deze zijn weggehaald tot grote tevredenheid van de bewoners.

 

Onderhoud openbare ruimtes.
Aanvulling:
Zoete Kroon heeft geen goten. ’s Winters heel glad.
John heeft foto’s gemaakt van de uitlopers in de wadi’s. Ze zijn kapot getrapt en zodoende gevaarlijk voor kinderen. Worteldoek is ook kapot.

 

Gerard Renkema zegt dat we voor al dit soort zaken Mooiman moeten bellen. De container van het Leger des Heils staat op de parkeerplaatsen van de school. Hennie gaat uitzoeken waarom hij er staat en of die verplaatst kan worden. Wat de Zoete Kroon betreft: een deel van de Zoete Kroon is nog niet overgedragen aan de gemeente. Zodra dit zo is worden de wegen aangepast. Er worden woningen opgeleverd (vooral aan de Boomgaard) waarvan de tuin op gelijke hoogte ligt met de openbare ruimte. Als je huis nog maar net opgeleverd is, kun je dit melden bij de projectontwikkelaar.

 

Uitwijkmogelijkheid weg naar rotonde: Renée van de Beek zou hiernaar kijken. Er zitten diepe gaten langs de weg, evenals bij de Klinkertunnel. Er zijn al verscheidene mensen die een lekke band hebben gekregen daar. Het gat bij de Klinkertunnel is gemaakt. In september/oktober worden de andere gaten opgevuld door Arcadis.

 

Verkeersveiligheid school: Hierover zijn verschillende brieven geschreven, o.a. door de MR van de school en de bewonerscommissie. Er is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid door de gemeente. Er komt een pad vanaf de Groninger Kroon voor fietsers en voetgangers. Er komen niet meer parkeerplaatsen. Onze brief is nog niet beantwoord. Dit punt komt nog terug bij het gesprek met OEW.

 

Le Roy-gebied: In hoeverre gaan jullie daarin mee, en wat zijn de mogelijkheden? De mogelijkheden zijn er niet, omdat de strook langs het water nog niet definitief is ingericht. We laten voorlopig de natuur zijn gang gaan. Hannie gaat wel bekijken waar overtollige grond gestort kan worden.

 

Wat gaat er gebeuren met het ketelhuis? Is er een mogelijkheid om daar eerst een voetbalveld te realiseren? Dit komt terug in het gesprek met OEW.

 

Grasveld naast het fietspad aan de Peppeling: Er is gras gezaaid maar de fietsers rijden er overheen, en er worden honden uitgelaten. Idee: struikjes planten met omheining, bv. lage groene buizenrekjes. Gras is onderhoudsvriendelijk, struikjes zijn bewerkelijk. Wij geven aan dat er haast geen gras meer is, dat het al verschillende keren is ingezaaid, maar dat er alleen maar hondenpoep ligt. De gemeente is bezig met een hondenpoepbeleid. Er komen dus geen struikjes.

 

Paddenproject: Hoe gaat dit verder? Worden er voorzieningen getroffen? Er worden geen voorzieningen getroffen. Dian levert haar voorstel in. Dit wordt bekeken. Frans Luycks had een aantal toezeggingen gedaan. Hij is geen wethouder van Openbare Ruimten meer. Dit is nu Roelof Stäbler. Wat kunnen we zelf doen? Communiceren met Mooiman. Eind september neemt Dian contact op met Hannie.

 

Hondenpoep: We willen graag meer prullenbakken en hondenuitlaatvelden. Aan de Buitenlust geen honden uitlaten. Hier spelen kinderen en wordt gevist. Dus graag bordjes plaatsen. De gemeente is bezig met een hondenpoepbeleid. Er worden straks alleen bordjes geplaatst bij de hondenuitlaatvelden. Hennie gaat wel kijken naar het aantal prullenbakken. Er staat er één apart van de speelplaatsen.

 

4. Ontwikkeling OCV
Aan de Tuinderijen komen rijtjeswoningen. Bij de Zoete Kroon zijn de rijwoningen uit de verkoop. Er komt een andere invulling. Aan de Veiling worden kavels verkocht i.p.v. 2 onder 1 kap woningen. Aan de Peppeling zijn 2 woningen verkeerd op het riool aangesloten. Voor de bouwvak wordt dit opgelost. Renée maakt update voor de flyer en de site voor 3 september 2010. BAM is nu AM.

 

5. W.v.t.t.k./Rondvraag
Tonny merkt op dat aan de kant van Boswijk de aanwijzing betreft doorrijdhoogte tunnel voor (vracht)auto’s ontbreekt. Hannie bekijkt dit. De vitrinekast is vernield. Renée bekijkt wat er mee gaat gebeuren. Hij wordt w.s. verwijderd. Hans merkt op dat het een goede zaak is dat we weer een keer bij elkaar zitten. Wij beamen dit.

 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op 7 september 2010, aanvang 20:00 uur.

 

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl