Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 24-08-2010.

 

1. Opening
Jan opent om 19:30 uur de vergadering en iedereen vertelt eerst even over zijn/haar vakantie.

 

2. Notulen 15-06-2010
Ciske merkt op dat ze dhr. Maagd en de verslaggever van het Dagblad van het Noorden nog niet heeft uitgenodigd. Dat is maar goed ook, i.v.m. het aantal commissieleden dat vandaag aanwezig is.

 

Notulen 13-07-2010 (overleg gemeente)
Het natuurgebied achter de Wildervanck is gemaaid. Een aantal mensen vindt dat erg zonde.

 

3. Ingekomen stukken
• Uitnodiging Wijkcentrum ’t Spinneweb
• Nieuwsbrief Kwartier
• Aanvraag subsidie

 

4. Mededelingen en activiteiten
• 7 september: Uitnodiging bijeenkomst school over de stand van zaken, samen met MR en   teamleden.
• 18 september: Kartonfestival 17.00 uur - 22.00 uur. (zie voor programma www.kartonfestival.nl).
• Viswedstrijd: Willem (de man van Antoinette) wil een viswedstrijd organiseren in samenwerking met   de hengelsportvereniging. Zodra hier meer bekend over is, zetten we het op de site of de flyer.
• Schoonmaakactie: Dit doen we in het voorjaar in samenwerking met de scholen.
• 2 juli 2011 ‘Night of the Proms’: Iedereen gaat hierover nadenken. We gaan een plan maken en   kijken of we vrijwilligers en medewerkers kunnen krijgen. We denken aan bootjes op de vijver met   muziek in verschillende genres. (Mogelijkheden: Kinderkoor John van Laar, Kielzog, Klarinetorkest   John de Beer, Marleen en vader Jan)

 

5. Speelplaats Wildervanck
Ciske vraagt aan kinderen wat ze willen.

 

6. Voetbalkooi Boswijk
De voetbalkooi wordt uit Boswijk verwijderd. Er wordt gekeken of de kooi verplaatst kan worden naar de Vosholen. Idee: Als de kooi verplaatst gaat worden, jeugd erbij betrekken met een leuke openingsstunt. Laatste updat is dat de voetbalkooi voorlopig blijft staan aan de Touwslager..

 

7. Oliebollenactie
Ciske mailt Sigrid hierover. Het moet op de flyer en de site.

 

8. Flyer/Site
• 10 september: Moet de kopij binnen zijn.
• 11 en 12 september: Flyer verspreiden.
  Wat komt erin?
 - Verslag gemeente
 - Verslag bijeenkomst school
 - Oliebollenactie
 - Mooiman
 - Verslag straatspeeldag(?)
 - Stukje kartonfestival
 - Viswedstrijd(?)

 

9. Financiën
Iedereen heeft een financieel verslag van Tonny gekregen. Tonny en John gaan kijken of een printer uitkan. Subsidieaanvraag moet voor 1 oktober de deur uit. Dit doen Jan en Tonny.
We hebben ook een aanvraag van €1400.- ingediend.
Dit naar aanleiding van een gesprek tussen Jan Bakker en Gerard Renkema.

 

10. Rondvraag
• Jan en Ciske hebben bedacht om met elkaar uit eten te gaan. Ciske kijkt naar de mogelijkheden en   een datum.
• We willen een activiteit organiseren voor jongeren. Ciske neemt contact op met Michel, Boswijk en   Kwartier hierover. John kijkt naar de mogelijkheden om te kanoën op de vijver.
• Pian vindt dat de site geüpdate moet worden. Deze i.v.m. de foto’s en de agenda. John gaat hiervoor   zorgen.

 

 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op 12 oktober 2010, aanvang 20:00 uur.

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl