Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 12-10-2010.

 

1. Opening
Jan opent om 19:30 uur de vergadering en iedereen vertelt eerst even over zijn/haar vakantie.

 

2. Notulen 24-08-2010
• Met het uitzoeken van de eventuele aanschaf van een printer zijn Tonny en John nog bezig.
• Jan en Sigrid maken een afspraak met dhr. Maagd.
• Ciske nodigt de verslaggever van het “Dagblad van het Noorden” uit voor de volgende vergadering.

 

3. Ingekomen stukken
• Uitnodiging vrijwilligers bedankt, zaterdag 6 november a.s. Tonny, Dian en Ciske willen er graag
   heen met partner. Ciske zorgt voor de kaarten.
• Ontvangstbevestiging subsidie.
• Ontvangstbevestiging jeugd en jongerensubsidie.

 

4. Mededelingen
• Voetbalkooi Boswijk blijft daar voorlopig staan.
• Rob gaat nadenken over aanpassing van het huidige schoolplein en de ruimtes eromheen.
• Jan heeft een ballonvaart geregeld op zaterdag 16 oktober om 16.30 uur vanaf het Atlantaterrein.
  Er kunnen een beperkt aantal mensen mee.
• Verkeerssituatie school: Niet alle ouders waren positief over het voorstel van de gemeente.
  Het is nu de bedoeling dat kinderen te voet of op de fiets op een veilige manier op school kunnen
  komen. Er wordt gewerkt aan een verkeersbrigade. Wij werken daar aan mee door een oproep
  op de site en de flyer te zetten. Als er genoeg ouders zijn krijgen deze ouders een cursus.
  Daarna krijgen de kinderen van groep 7 een opleiding tot verkeersbrigadier. Zij mogen onder
  begeleiding van een volwassene, kinderen helpen oversteken. Meer parkeerplaatsen zijn niet
  haalbaar. Rond de herfstvakantie wordt gestart met het aanleggen van een nieuw voetpad.
   (zie brief van de gemeente die huis aan huis verspreid is in de Vosholen).

 

5. Activiteiten
• Oliebollenactie (zie punt 6).
• Night of the proms. Ciske stuurt de voorlopige opzet naar iedereen toe. We hebben financiële
  middelen aangevraagd bij Gerard Renkema en Renée van de Beek. Rob vraagt wat de
  mogelijkheden op school zijn, bv. een kinderkoor. De bedoeling is dat er een podium komt op het
  schiereiland aan de Buitenlust. Mensen kunnen dan met hun eigen stoelen eromheen gaan
  zitten of met bootjes langs varen. Volgende keer praten we verder over de organisatie.
  Ciske nodigt dan ook Mike Oosting uit.

 

6. Oliebollenactie
Sigrid heeft de wijk ingedeeld. De mensen die zich opgegeven hebben om langs de deuren te gaan, krijgen gemiddeld 2 straten. In week 44 gaan deze mensen met lijsten langs de deuren van maandag t/m vrijdag. Vrijdag haalt Sigrid de lijsten op. De actie komt in de Nieuwsbrief van de school. Er komt een stukje in met de prijs en de afhaalplek van de oliebollen. Afhankelijk van het aantal dat besteld wordt, worden ze gebakken in de viskar of door een oliebollenbakker die Sigrid haar man kent. De viskar dient als plek waar de oliebollen afgehaald kunnen worden op 31 december.

 

7. Racebaan Kleinemeersterstraat
Dit geldt niet alleen voor de Kleinemeersterstraat. Eigenlijk is het een punt voor verschillende bewonerscommissies. Dian stelt voor om met flyers, die door Dries Doeven gemaakt worden, te gaan posten op verschillende plekken in de wijk, om deze flyer aan automobilisten te overhandigen.
Het liefst zien we aan de Kleinemeersterstraat aan één kant een parkeerverbod. We zetten het als punt op de agenda van 4 november (vergadering gemeente). Sigrid zet de problemen op papier.
Jan bespreekt het met Platform Sappemeer.

 

8. Notulen 13-07-2010 (overleg gemeente enz.)
Punten gemeente 4 november
o Voetbalveld
o Speelplein school en Vosholen
o Verkeersveiligheid Kleinemeersterstraat
o Strooibeleid Vosholen
o Paddenprobleem
o Parkeerplaatsen bij de school

 

Punten van vorige keer
o Container Leger des Heils
o Gat in weg bij Klinkertunnel
o Waar kan overtollige grond gestort worden?
o Vitrinekast

 

9. Flyer/site/informatieboekje
Flyer, 20 november uit. Voor 13 november kopij aanleveren; o.a. oliebollenactie, werving
  verkeersbrigade, verslag vergadering met de gemeente.
Site, loopt goed. Forum wordt nog aan gewerkt. Er kan ook informatie van school op. Rob levert dit
  aan als er wat is. John zorgt voor een bon van € 50.- en een bloemetje voor onze webmaster.
Informatieboekje, Dina kijkt naar de mogelijkheden aan de hand van de welkomstflyer.
  Tevens krijgen alle bewoners van de Kalckwijk en bewoners Kleinemeersterstraat
  (deze kant van het spoor) een welkomstflyer. Hierin wordt ook gevraagd wie van de bewoners
  de straat wil vertegenwoordigen in de bewonerscommissie en wordt er vermeld dat we bezig zijn
  met de verkeersveiligheid aan de Kleinemeersterstraat. Jan en Dina maken de flyer en
  Sigrid bezorgt de flyers aan de Kleinemeersterstraat (65 stuks). Dina doet de Kalckwijk(25 stuks).

 

10. Financiën
De subsidies zijn nog niet gestort.
Kosten van flyers, inkt, papier en cartidges kunnen bij Tonny gedeclareerd worden.

 

11. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Dian maakt een plan voor de paddentrek. Dit dient ze in bij Hannie Rademaker van de gemeente. Verder vraagt ze hulp van de kinderen van de school en zorgt ze voor publicatie. De gemaakte kosten kunnen bij de wijkcommissie gedeclareerd worden.
John vraagt hoeveel we laten betalen voor advertenties in de flyer. De afspraak was: € 15.- voor een advertentie in de flyer en € 100.- voor de site. Dit laten we zo.
Data vergaderingen. Michel kan het beste op woensdag en Antoinette op donderdag. Woensdag kunnen meerdere mensen niet. De eerstvolgende vergadering is nu gepland op donderdag 9 december, i.p.v. dinsdag 7 december. We kunnen dan echter niet terecht in de Tibbe. Ciske vraagt of het in de school mogelijk is.

 

 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 9 december 2010, aanvang 20:00 uur, in de hoofdlocatie van de Theo Thijssenschool.

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl