Notulen wijkcommissie de Vossenstreek 09-12-2010.

 

1. Opening
Jan opent de vergadering om 19:45 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2. Notulen 12-10-2010
Naar aanleiding van de notulen:
• De verkeerssituatie bij de school is aangepast en na de kerstvakantie wordt er gestart met een   verkeersbrigade, bestaande uit ouders en kinderen van groep 7.
• De aanschaf van een printer is te duur.
• De heer Maagd is uitgenodigd voor deze vergadering, maar hij kon niet. Hij belt eind van deze
   week Ciske op voor een afspraak.
• Verslaggever Dagblad van het Noorden is uitgenodigd, maar hij was verhinderd. Hij belt Ciske op   vrijdag 10 december, om te vragen wat we besproken hebben, zodat er in de toekomst ook wat   positieve informatie in het Dagblad geschreven kan worden.

 

3. Ingekomen stukken
• Incidentele woonconsumentensubsidie: €1400,-.
• Jeugd en jongerenwerk: €1300,-. Ciske geeft alle financiële stukken aan Tonny.
• Verbetering verkeersveiligheid Theo Thijssenschool.

 

4. Mededelingen
• De gemeente betaalt geen kosten meer voor de Tibbe. Wat doen we nu? Ciske heeft geďnformeerd   wat de kosten zijn voor de Tibbe. Dit is € 15,- voor zaalhuur en € 1,70 voor een kop koffie of thee.
  Jan gaat bij wethouder Velema informeren of wij een sleutel kunnen krijgen van de dislocatie van
   de Theo Thijssenschool, om daar te vergaderen.
Paddenproject: Dian werkt samen met Jethro van Egmond van het NME aan het paddenproject.
   Ze hebben beiden een draaiboek gemaakt. Er wordt samengewerkt met de scholen: Antonius en   Theo Thijssen. Er worden bordjes gemaakt, er komt een expositie op de scholen en een lespakket.   Dian benaderd sponsoren voor het project, o.a. de dierenwinkels, de Rabobank, de Gamma enz.

Eerste paal wordt op een ludieke manier geslagen, bij voorkeur door de burgemeester. Media worden ingeschakeld. Jan stuurt Dian een medialijst. Eind februari gaat dit plaatsvinden. Goed werk Dian!

 

5. Oliebollenactie
Dian biedt haar excuses aan voor alle commotie die is ontstaan door de oliebollenactie. Marion (vrouw van John) gaat 1800 oliebollen bakken, met hulp van Dian, Dina, Tonny en andere vrijwilligers. Ciske vraagt vrijwilligers via de mail. Ciske zet ’s middag vuurkorven klaar en statafels, samen met Sigrid(?)

 

6. Night of the Proms
We gaan het samen met Platform Sappemeer organiseren. De volgende vergadering komen we hierop terug. Jan en Ciske bereiden het voor.

 

7. IJsbaan
Er is een draaiboek. Deze gaan we bekijken en eventueel aanpassen. Jan neemt cotact op met de voorzitter van de ijsbaanvereniging. Kwartier Zorg en Welzijn heeft verlichting en een kraampje.
John heeft zeildoeken. Henk Reynen wil assisteren.
Jan bespreekt het met Platform Sappemeer.

 

8. Flyer/site
De flyer is uitgegaan. Volgende flyer als er weer nieuws is.
Niek Broeze, projectontwikkelaar Bemog wil meer interactie tussen Bewonerscommissie en Bemog. Dian stuurt het mailadres naar John en Ciske.
Site: geen bijzonderheden.

 

9. Financiën
Zie financieel verslag Tonny.
We willen graag nog een financieel verslag van de straatspeeldag. Ciske mailt met Boswijk.
Jan vraagt of er een jaarlijks bedrag voor de Vosholen vanuit de gemeente komt.

 

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.
• Vosholen recreatiegebied: Ciske heeft met de Antonius gemaild met de vraag of de kinderen met
   dit idee met ons willen praten.
• Pian: Buurtbewoners willen graag weten wat in de jongerenbus gebeurt. De bus wordt helaas   wegbezuinigd. Dit zal in de volgende flyer komen te staan.
• Dina: Er staat een fout in het welkomstkrantje. Adres Sigrid is fout. Is ondertussen aangepast
. • Michel verzorgt bloemetje Antoinette.
• Pian informeert bij de buurtbewoners aan de Peppeling(kant Kalkwijk) of ze geen schuttingen en   schuurtjes hebben i.v.m. asbest (Dhr. Maagd).

 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 3 februari 2011.

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl